Σύστημα Αναζήτησης και Διάσωσης βασισμένο σε Φορητές Συσκευές

Για το έργο

Έργο

Η βασική ιδιότητα της wearable συσκευής του συστήματος με την κωδική ονομασία WeSAR είναι η δυνατότητα βασικής επικοινωνίας με τους σταθμούς βάσης που μπορεί να βρίσκονται σε αποστάσεις ακόμα και αρκετών χιλιομέτρων από το χώρο της συσκευής (με χρήση πρωτοκόλλων επικοινωνίας χαμηλής κατανάλωσης και μεγάλης εμβέλειας, ενδεικτικά LoRa, NB-IoT). Επιπλέον, οι βασικές παράμετροι της επικοινωνίας, όπως ο ρυθμός και η ισχύς της εκπομπής τών πακέτων δεδομένων, θα προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες συνθήκες εφαρμογής ώστε ο χρόνος ζωής της μπαταρίας της συσκευής να είναι της τάξεως τών αρκετών ημερών και εβδομάδων. Το σύστημα θα χρησιμοποιηθεί σε καταστάσεις όπου η ζωή τών ανθρώπων βρίσκεται σε κίνδυνο λόγω απομάκρυνσης τους από κάποια ελεγχόμενη περιοχή. Τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να οφείλονται στην πνευματική κατάσταση ή την αδυναμία αντίδρασης και είναι:

Άτομα με διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού

Για τέτοια άτομα σε ποσοστό 49% έχει αναφερθεί ότι τουλάχιστον μία φορά από την ηλικία τών 4 ετών έχουν εξαφανιστεί ή εκτεθεί σε κίνδυνο λόγω τάσης φυγής.

Άτομα πάσχοντα από κάποια μορφή άνοιας

Τα άτομα αυτά έχουν στατιστικά πιθανότητα 60% τουλάχιστον μία φορά να χαθούν σε κάποιον εξωτερικό χώρο.

Νήπια και παιδιά

Νήπια και παιδιά σε μεγάλους ανοιχτούς χώρους ψυχαγωγίας με κίνδυνο να πέσουν θύματα κακόβουλων ενεργειών και παρουσιάζουν αδυναμία αυτόάμυνας.


Νέα

Ημερολόγιο


Εγγραφή στο Newsletter