Tisztelt Érdeklõdõ!

Örömmel üdvözöljük oldalunkon, amely a magyar belvízi hajózás minden fontos résztvevõje érdekképviseleti szervezetének, a Magyar Hajózási Országos Szövetség honlapja.
Szövetségünk 2004 óta végzi tevékenységét, amely a szakmai civil szervezetek klasszikus feladataiban testesül meg. Képviseljük tagságunk közös érdekeit és szükség esetén akár szervezési, koordinációs feladatokat is ellátunk, így pl. a hajózás korlátozásával kapcsolatos ügyekben, a hajózási vállalkozások stratégiai érdekeinek megjelenítésével a hatóságok, önkormányzatok döntési folyamataiban.
A jövõben tovább kívánjuk erõsíteni szervezetünket, amely már ma is több milliárdos hajó és kikötõvagyon felett rendelkezõ tagságot tud maga mögött.

Tisztelettel:

A Szövetség elnöksége

A MAHOSZ céljai

Érdekképviselet

A MAHOSZ képviseli tagsága, illetve a magyar hajózás minden szereplõjének érdekét a különbözõ hatósági, illetve engedélyezõ szervezeteknél a törvény-elõkészítés és a jogalkotás területén. Ennek érdekében részt vesz a hajózást érintõ tanácskozásokon és szakmai egyeztetéseken, ahol ésszerû kompromisszumok keresésével, javaslataival segíti a felvetõdõ problémák közös megoldását.
Kiemelt jelentõsége miatt, a MAHOSZ fõtitkára rendszeresen részt vesz - és ott szakmai véleményt nyilvánít - a Fõvárosi Közgyûlés illetékes bizottságának azon ülésein, ahol a hajózást érintõ rendezvényekrõl, zárlatokról vagy más korlátozásokról döntenek.
A MAHOSZ ugyancsak folyamatos kapcsolattartásra és egyeztetésre törekszik a Vízirendészettel is. Az alapítók érdekeinek megfelelõen, a MAHOSZ szeretné jelenlétét még jobban kiterjeszteni az évente együttesen közel 2 millió turistát kiszolgáló, valamint jelentõs árumennyiséget vízi úton elszállító magyar hajóstársadalmat érintõ minden területre.

Oktatás, továbbképzés

A MAHOSZ köteles és jogosult arra, hogy továbbképzéssel, szakmai oktatással, minõsítési anyagok és szakmai vélemények kialakításával segítse tagságát, valamint az ezen kívüli - hajózással foglalkozó - szervezeteket és személyeket. A MAHOSZ ezzel is hozzá kíván járulni a színvonalas szakember utánpótláshoz, mely során kiemelt figyelmet szentel az ahhoz szorosan kötõdõ gyermeknevelésnek is.

Hagyományõrzés, kultúra

A MAHOSZ hajómúzeum létrehozásával, a mûszaki örökség bemutatásával és megismertetésével segíti elõ a nemzeti hajózás kulturális hagyományainak megõrzését, azáltal, hogy a hajók mûködés közben is megszemlélhetõek és mintegy interaktív múzeumként mûködnek. A hajópark létrehozása mellett - ahhoz kapcsolódóan -, kikötõk kialakítására is sor kerül.

Rendezvények

A MAHOSZ kiemelt feladatának tekinti, hogy tagszervezetei összefogásával minden évben megrendezze az augusztus 20-i fõvárosi dunai Vízifesztivált, melynek látványa több tízezer nézõt vonz a Duna két partjára. Ennek érdekében pályázatokat készít, és együttmûködik minden olyan szervezettel és vállalkozással, amelyek hozzájárulhatnak a rendezvény sikeres lebonyolításához.
A MAHOSZ ugyancsak részt vállal az immár hagyományos, évente megrendezett Magyar Hajózási Emléknap megszervezésébõl is.

Nemzetközi kapcsolatok

A MAHOSZ növekvõ jelentõségû feladata a magyar hajózás ügyeinek képviselete nemzetközi területeken is. Ezért a mindenkor érvényes jogszabályok szerint, külföldi államok területén is kifejti tevékenységét, mely során a magyar jogszabályokon túl, a MAHOSZ számára az adott külföldi állam joga az irányadó.

Tájékoztatás

2007. május 7-tõl mûködik a MAHOSZ önálló, új internetes honlapja, mely segítségével a tagok és a hajózás iránt érdeklõdõ látogatók, rendszeres és folyamatos tájékoztatást kaphatnak az aktuális történésekrõl. A honlapon az információk áramlását külön Vendégkönyv rovat segíti, ahol bárki, bármirõl véleményt nyilváníthat. A közérdekû észrevételek kapcsán a MAHOSZ nyilvánosan, a honlap Közlemények rovatában teszi közzé, milyen intézkedéseket tett, illetve mi az álláspontja az adott kérdésben.

© MAHOSZ | Design & webmaster: 2605699987